Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valstybinę saugaus eismo gerinimo  programą „Vizija – nulis“ (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. kovo 1  d.

VALSTYBINĖ SAUGAUS EISMO GERINIMO PROGRAMA „VIZIJA – NULIS“

Šaltinis https://e-seimas.lrs.lt/

Category
Tags

Comments are closed